Offerteaanvraag Boekingskostenverzekering

Aanvrager

Heeft u vragen/opmerkingen dan kunt u via de onderstaande formulier contact met ons opnemen.

Ingangsdatum

Gegevens verzekerd belang

Indien het verzekerde bedrag hoger is dan € 100.000,00 moet u bij het aanvragen van de verzekering tevens een gezondheidsverklaring invullen.

Wanneer familieomstandigheden worden meeverzekerd, biedt de verzekering eveneens dekking voor annulering op de dag van hetoverlijden en de dag van de begrafenis/crematie van familieleden (1e en 2e graad).

De dekking onder de polis is uitsluitend van kracht voor personen die bij het aangaan van de verzekering naar beste wetenvan verzekeringnemer in goede gezondheid verkeren. Annulering als gevolg van reeds bestaande ziekten, aandoeningen,kwalen of gebreken van verzekeringnemer of zijn familieleden (indien meeverzekerd) waarvan verzekeringnemer bij hetaangaan van de verzekering kennis had, is niet verzekerd.