Boekingskostenverzekering

speciaal voor acteurs/actrices en/of artiesten.

Bij ons kunt u terecht voor de unieke boekingskostenverzekering voor de professionele zelfstandig werkende acteur/actrice of artiest.
U kunt zich verzekeren tegen het wegvallen van inkomsten wegens het niet kunnen verschijnen door ziekte e/o ongeval. Familieomstandigheden is mee te verzekeren.

Het blijkt namelijk dat men in deze beroepstak meestal niet verzekerd is tegen deze risico’s. Heeft men wel een verzekering dan gelden vaak lange eigen risicotermijnen of er gelden veel uitsluitingen en lange eigen risicotermijnen.

Wij hebben in samenwerking met een Nederlandse verzekeraar een zgn. boekingskostenverzekering kunnen ontwikkelen die dit inkomstenverlies verzekerd tegen uitstekende voorwaarden. Wij hanteren nl. géén eigen risicotermijn en de premie is éénmalig per tournee/voorstelling of productie.

Verzekerd is:

  • Uitval door ziekte of ongeval van verzekerde
  • Stemproblemen zijn verzekerd
  • Verzekerde som mogelijk tot € 250.000,-- per productie
  • Zeer scherpe premie
  • Géén eigen risicotermijn

Graag voorzien wij u van meer informatie hoe men de gevolgen van inkomstenderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid tegen beperkte kosten kan verzekeren.
U kunt hiervoor een mailtje zenden naar info@frerichs-assurantien.nl of een telefoontje naar 0543-563133.

Ook kunt u een offerte aanvragen middels het offerteaanvraagformulier.