Traditionele hypotheek

Deze hypotheek is gekoppeld aan een traditionele levensverzekering. Gedurende de looptijd van uw hypotheek betaalt u alleen rente, geen aflossing. De premie die u betaalt voor uw levensverzekering wordt belegd door experts van de verzekeraar. Zo spaart u een kapitaal bijeen waarmee u aan het eind van de looptijd uw hypotheek in een keer aflost. Uw verzekering komt nl. tot uitkering op een van tevoren afgesproken einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde. Het verzekerd kapitaal van de levensverzekering is gegarandeerd. Als gevolg van eventuele extra winst die de maatschappij op de beleggingen behaalt, kan - boven de gegarandeerde uitkering - een extra bedrag tot uitkering komen. Zijn de rendementen van de verzekeraar lager dan verwacht, dan blijft u mogelijk met een restschuld zitten.

Voordelen

Verzekerd kapitaal van de verzekering is gegarandeerd; u heeft kans op een hoger eindbedrag dan uw hypotheekbedrag; omdat u gedurende de gehele looptijd alleen rente betaalt, maakt u optimaal gebruik van de hypotheekrenteaftrek; als u uw levensverzekering gekoppeld heeft aan de eigen woning, spaart u belastingvrij.

Nadelen

U loopt het risico dat u met een restschuld blijft zitten; omdat u gedurende de looptijd niets aflost, betaalt u gedurende de gehele looptijd rente over de totale lening. Hierdoor zijn uw rentelasten hoog.

De annuïteiten hypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek zijn de aflossing en de rente zo berekend, dat u gedurende de hele looptijd van de hypotheek – bij ongewijzigde rente – dezelfde bruto maandlasten heeft. In de beginperiode bestaat dit bedrag voornamelijk uit rente, de laatste jaren vooral uit de aflossing van uw hypotheek. Deze hypotheekvorm biedt u de zekerheid dat u aan het eind van de looptijd volledig heeft afgelost.

Voordelen

In het begin van de looptijd zijn uw netto lasten laag;. uw bruto hypotheeklasten blijven gelijk (bij ongewijzigde rente).

Nadelen

Omdat u steeds minder rente betaalt, neemt uw fiscale voordel tijdens de looptijd af

De lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek lost u periodiek, meestal maandelijks, een vast bedrag van de hypotheek af. Door de aflossing wordt uw hypotheekschuld kleiner, waardoor u steeds minder rente betaalt. Bij deze hypotheekvorm zijn de eerste jaren uw woonlasten relatief hoog. Naarmate u meer heeft afgelost, worden de woonlasten lager.

Voordelen

Uw schuld neemt snel af; uw maandlasten dalen; de totale rentelasten zijn relatief laag.

Nadelen

Omdat u steeds minder rente betaalt, neemt uw fiscale voordeel gedurende de looptijd af; u heeft hoge aanvangskosten

De levenhypotheek

Er zijn verschillende soorten levenhypotheken. De meest gebruikelijke zij de traditionele levenhypotheek, de spaarhypotheek en de levenhypotheek op basis van beleggingen.

Het kenmerk van levenhypotheken is dat er tijdens de looptijd niet wordt afgelost. Het eindkapitaal wordt opgebouwd meet een zogenaamde gemengde verzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert bij in leven zijn op een bepaalde datum of bij eerder overlijden. De premie voor de gemengde verzekering bestaat uit twee delen: een spaarpremie en een risicopremie. De risicopremie zorgt voor een uitkering bij eerder overlijden van de verzekerde, met de spaarpremie bouwt u door middel van beleggingen het eindkapitaal op.

Het beleggingsrisico ligt ofwel bij de verzekeringsmaatschappij, ofwel bij de verzekerde. Ligt het risico bij de maatschappij, dan is het verzekerd kapitaal gegarandeerd; ligt het bij de verzekerde , dan is het verzekerd kapitaal niet gegarandeerd.

De levenhypotheek op basis van beleggingen

Bij deze hypotheek spaart u door beleggingen het eindkapitaal bij elkaar. Tijdens de looptijd lost u niets af, u betaalt alleen rente en premie. In tegenstelling tot de hierna genoemde beleggingshypotheek vinden uw beleggingen plaats binnen een verzekeringsconstructie, met de daaraan eventueel verbonden fiscale voordelen. Bij deze hypotheek bepaalt u, in tegenstelling tot de traditionele levenhypotheek, zelf in welke fondsen uw premie wordt belegd. De einduitkering is afhankelijk van het behaalde beleggingsresultaat. Behaalt u goede resultaten met uw beleggingen, dan kan het vermogen dat u aan het eind van de looptijd heeft opgebouwd zelfs hoger zijn dan het aflossingsbedrag.

Voordelen

U heeft kans op een hoger eindbedrag dan uw hypotheekbedrag; omdat u gedurende de looptijd alleen rente betaalt, maakt u optimaal gebruik van de renteaftrek.

Nadelen

Uw eindkapitaal is niet gegarandeerd; omdat u gedurende de looptijd niets aflost, betaalt u gedurende de gehele looptijd rente over de totale lening. Hierdoor zijn de rentelasten hoog.

De spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een verbeterde versie van de traditionele levenhypotheek. Gedurende de looptijd van de hypotheek lost u niets van uw lening af. U betaalt alleen rente over de hypotheekschuld en premie voor uw spaarverzekering. Met deze verzekering bouwt u het aflossingsbedrag op. De rente die u over uw spaarpremie ontvangt, is gelijk aan de rente die u over uw hypothecaire lening betaalt. In tegenstelling tot de traditionele levenhypotheek is de einduitkering bij de spaarhypotheek gegarandeerd. U weet dus zeker dat u op de einddatum uw hypotheek met het opgebouwde aflossingsbedrag in een keer kunt aflossen.

Voordelen

U heeft een gegarandeerd eindkapitaal; omdat u gedurende de looptijd alleen rente betaalt, maakt u optimaal gebruik van de hypotheekrenteaftrek.

Nadelen

U kunt uw spaarpolis meestal niet met dezelfde voorwaarden meenemen naar een andere geldverstrekker. Omdat u gedurende de looptijd niets aflost, betaalt u gedurende de gehele looptijd rente over de totale lening. Hierdoor zijn uw rentelasten hoog.

De beleggingshypotheek

Bij de beleggingshypotheek lost u gedurende de looptijd niets af. Er is geen sprake van een levensverzekering, dus u betaalt geen spaarpremie. U betaalt alleen rente. In tegenstelling tot de levenhypotheek op basis van beleggingen, waarbij uw beleggingen in een verzekeringsconstructie plaatsvinden, investeert u bij deze hypotheek rechtstreeks in een effectenportefeuille en/of beleggingsfondsen. Met deze directe beleggingen bouwt u een voorziening op, die u gebruikt om de hypotheek op de einddatum af te lossen. Omdat de opbrengsten van uw beleggingen niet gegarandeerd zijn, is de eindwaarde onzeker.

Voordelen

U heeft kans op een hoger eindbedrag dan uw hypotheekbedrag; omdat u gedurende de looptijd alleen rente betaalt, maakt u optimaal gebruik van de hypotheekrenteaftrek.

Nadelen

Uw eindwaarde is niet gegarandeerd; ongeacht uw daadwerkelijke opbrengsten, betaalt u belasting over het fictieve rendement van uw beleggingen.

De aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente over het geleende bedrag. Gedurende de looptijd van de hypotheek betaalt u geen aflossing en ook geen verzekeringspremie waarmee u het eindkapitaal van de hypotheek opbouwt. De aflossing van de lening geschiedt bij verkoop van de woning of bij overlijden. Dit laatste alleen indien er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten.

Voordelen

U betaalt alleen rente en heeft dus optimaal fiscaal voordeel.

Nadelen

Omdat u gedurende de looptijd niets aflost, betaalt u gedurende de gehele looptijd rente over de totale lening. Hierdoor zijn uw rentelasten hoog.